Nesbakken juli -14 046 (2)NESBAKKENS HUNDER LØPER PÅ OKTAN HUNDEFOR!

Oktan er et energi og restitusjonsfor med en unik smakelighet, utviklet for sports- og brukshundens behov for energi og ernæring. Oktan er utviklet og produsert av Jens Eide Slakteri AS i Lillesand, og er basert utelukkende på naturlige animalske råvarer av Norsk storfe og lam. Foret er helt fritt for allergifremkallende korn og bi produkter. Tilsatt vitaminer, mineraler, selolje og en proprietær fiberkilde for optimal ernæring og fordøyelse. Inneholder ca. 25% protein og 25%fett.

Dampkokt, oppbevares som ferskvare dypfryst. Serveres tint. Det leveres ferdig skåret i ca. 0,5 kg porsjonsblokker. Ferdig tint er foret som en pudding, renslig og veldig smakelig!

Anbefalt dagsrasjon er ca. 2-3% av hundens kroppsvekt, avhengig av fysisk utfoldelse.

Oktan kan bestilles hos oss, eller direkte hos Jens Eide Slakteri.

25 kr pr. kg. Ved kjøp av 100 kg eller mer koster det 20 kr pr. kg.